Предмет: Јавно излагање предложеног издања посебне ШУМСКОПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ за Н.П. “Дрина”

Испод можете преузети ово обавјештење и прочитати га у цјелости

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ