Стари град Ђурђевац

Једно од културно-историјских наслеђа које се налази у зони националног парка јесте средњовјековни град Ђурђевац. На истакнутом вису изнад лијеве обале Дрине видљиви су остаци квадратне куле и дворишта. Висина куле је до 3м, док је дужина вањског бедема око 25м. У изворима се помиње у касном средњем вијеку 1444. године заједно са подграђем.

Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina

Истражите НП “Дрина”