Саопштење за медије поводом обиљежавања
Дана заштите Динарида – 7 октобар

Зелена Агенда важан механизам за заштићена подручја Динарида

Данас (7. октобар) се, по четврти пут од установљавања, обиљежава Дан заштите Динарида. Обиљежавањем Дана заштите Динарида, указује се на важност природног и културног наслијеђа земаља Динарског лука, као и испреплетеност природног богатства и културно – историјских вриједности овог по много чему посебног простора у Европи.

У том циљу ове године желимо да укажемо на важност имплементације Европског зеленог договора, односно Зелене агенде за Западни Балкан за будућност заштићених подручја Динарског лука.

“Један од кључних приоритета Зелене агенде за Западни Балкан јесте заустављање губитака биодиверзитета и интегрисање циљева Стратегије ЕУ о биодиверзитету за 30% заштићених подручја и 10% строго заштићених подручја до 2030 године. У том смислу охрабрује чињеница да је у свим земљама Динарског лука повећана активност на успостављању заштићених подручја, са нарочито значајним повећањем броја нових заштићених подручја у Босни и Херцеговини и Црној Гори.” – изјавио је гдин Зоран Мрдак, предсједник Паркова Динарида.

Међутим, динамику успостављања нових заштићених подручја углавном не прати и успостављање адекватних управљачких структура, доношење потребних планских докумената, као и финансијска одрживост.

Зелена агенда, као и уз њу везани механизми финансирања пружају велике могућности за дизање профила заштићених подручја и за постизање њиховог ефикаснијег управљања. Управо кроз овај процес очекује се снажније залагање у циљу креирања системских рјешења за финансирање заштићених подручја.

„Ово је значајно са једне стране да обезбиједи ефикасност обављања основних функција нових заштићених подручја, а са друге стране релаксирање великог броја постојећих заштићених подручја од потребе обезбјеђивања финансијске одрживости кроз масовни туризам и привредно искориштавање шума, а све у циљу повратка њиховој примарној функцији – заштити природе“ – рекао је гдин Амарилдо Мулић, предсједник Управног одбора Паркова Динараида и директор Националног парка Уна у БИХ.

Зелена агенда за Западни Балкан препознаје да важна подручја биодиверзитета често имају прекогранични значај и да је неопходан приступ који почива на координацији прекограничних подручја и региона. Регионална сарадња између надлежних органа у поступку проглашења и управљања заштићеним подручјима кључни је фактор за остваривање боље синергије и квалитетног управљања мрежама заштићених подручја и еколошким мрежама.

Стога желимо да скренемо пажњу да заштићена подручја Динарског лука, која тренутно чине више од 10 % територије овог региона, у заједничкој активности државних институција, цивилног друштва, бизнис сектора и локалних заједница могу остварити важне доприносе за Европски зелени договор као нове стратегије Европске уније у циљу модерне, климатски неутралне и конкурентне економије, која ефикасно користи ресурсе.

У том смислу и Паркови Динарида као регионална организација позивају на унапређење сарадње и успостављање регионалних механизама за координацију заједничких активности који ће допринијети ефикасној имплементацији Зелене агенде у циљу унапређења заштићених подручја.

………………………………………..………………………………………………………………………….…
7 октобар Дан заштите Динарида, установљен је 29 маја 2019 години на Генералној Скупштини Паркова Динарида – мреже заштићених подручја Динарида у Парку природе Блидиње (Босна и Херцеговина).

Динариди (Динарски лук) представљају један од највећих планинских ланаца у Европи, који повезује осам држава југоисточне Европе: Албанију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Хрватску, Косово, Македонију, Словенију и Србију.

КО СМО МИ?

Мрежу Паркова Динарида тренутно чине 110 заштицених подручја из 8 земаља, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Сјеверне Македоније, Словеније и Србије. Чланови Паркова Динарида су такође И физичка лица, љубитељи природе и пријатељи мреже од њеног оснивања. Асоцијација “Паркови Динарида – мрежа заштицених подручја Динарида” основана је крајем 2014. године са сједиштем у Подгорици на основу споразума 8 земаља Динарског лука - Big Win II.