Риболов у НП “Дрина”

Риболов на језеру Перућац и ријеци Дрини

Перућац је вјештачко језеро које се једним дијелом налази на подручју Републике Српске, а другим на подручју Србије. Настало је преграђивањем ријеке Дрине браном, за потребе хидроелектране. На основу свог положаја оно припада низинском типу. На територији Националног парка ,,Дрина“ налази се у дужини од 30 км, а иначе је његова укупна дужина 52км.

Температурни услови, нарочито у прољећним мјесецима су повољни за мријест и живот риба у језеру. Рибљи фонд који се данас среће у акумулационом језеру Перућац углавном је настао на бази рибљих врста које су претходно насељавале ток Дрине. Такође у језеру постоје врсте које су настале накнадним порибљавањем. Према количини кисеоника као и разноврсности хране, различите рибе насељавају различите дијелове језера и ријеке.

Риболов је јако популаран како на језеру тако и на ријеци Дрини. Младица, липљен, мрена и поточна пастрмка у Дрини досежу максималне величине, због чистине ове ријеке те су међу омиљеним врстама за риболовце. Осим популарности риболова ових рибљих врста, лове се и шкобаљ, клен, плотица, сом, шаран…

Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina

Истражите НП “Дрина”