Стећци у НП “Дрина”

Стећци су позно средњовјековни надгробни споменици који се појављују као посебан израз сакралне умјетности на ширем простору Балканског полуострва, на територији Босне и Херцеговине, Западне Србије, северне Црне Горе, Хрватске и Далмације. Појављујући се као умјетничко дјело, као скулптура, са циљем стварања вјечног споменика преминулом, као уобичајена компонента европских погребних обичаја, средњовјековни стећак – надгробни споменик је посебна појава и специфична синтеза језика и писма, вјере и обичаја, историје и хронологије, културе, умјетности и естетике.

Стећци као споменичко наслеђе универзалне вриједности припадају једном јединственом културном обрасцу, а Национални парк “Дрина” обилује са стећцима. Поред историјског контекста њиховог настанка и утицаја како на световни тако и на духовни живот становништва које је са стећцима вјековима живјело битна је и њихова заштита, промоција и туристичка валоризација.

Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina

Истражите НП “Дрина”