Ловиште “Сушица”

Веома велики значај развоју ловног туризма даје ловиште Сушица које се налази у оквиру НП ,,Дрина“. Ловиште Сушица је једно од најатрактивнијих ловишта, не само на подручју општине Сребренице већ и шире. Надморска висина је од 291м до 1525м. Неизмјерне природне љепоте овог подручја ће очарати сваког посјетиоца, не само ловца, а бројни видиковци, погледа према кривудавом кањону ријеке Дрине употпуниће свачији доживљај.

Ловиште има изграђену ловнотуристичку инфраструктуру која укључује стазе за шетање, чеке за осматрање животиња и лов дивљачи, хранилишта и сл. У кањону надомак језера Перућац се налази и ловачка куча са лежајевима, оспособљена за боравак гостију. Становници ловишта су медвједи, вукови, дивокозе, срне, дивље свиње, као и ситна дивљач попут зеца и куне.

Фонд дивљачи се константно штити и одржава у ловишту и постоје годишњи планови којима се одређује дозвољени број животиња за лов. На простору ловишта налазе се бројне хранилице за дивљач, а нарочито медведе.

Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina

Истражите НП “Дрина”