Кућица у Црном потоку

Кањон ријеке Дрине на појединим мјестима има одлике кањона са стрмим, вертикалним странама. Најмаркантији дио је на ушћу Црног потока у ријеку, гдје максимална дубина кањона износи 976 метара. Веома значајна је и клисурско-кањонска долина Црног потока, чије се извориште налази на преко 1100 метара надморске висине и након само 6 километара тока до ушћа у Дрину савлађује пад од преко 800 метара.

Кућица која се  налази у Црном потоку се користи и за смјештај, тако да је можете изнајмити како бисте боравили у овом предивном окружењу.

Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina

Истражите НП “Дрина”