Џамија у Осату

Средњовјековна босанска држава је пала под Османску власт 1463. године, а Сребреница и њена околина је освојена годину раније, 1462. године. До доласка Османлија, на подручју Осата(који је у средњем вијеку имао статус „жупе“) живио је велики број Богумила- припадника и сљедбеника учења херетичке Цркве босанске. О томе свједоче велики број некропола стећака на подручју Осата, као и значајан број писаних хисторијских трагова и докумената. Подручје Осата успоставом Османске власти добија статус „нахије“ Осат, као управно-територијалне јединице.

Доласком Османлија становништво се сусреће са једном сасвим новом културом и религијом. Општепозната хисторијска чињеница је да су припадници и сљедбеници Цркве босанске убрзо након успоставе Османске власти започели процес прихватања ислама- религије коју су Османлије донијеле својим доласком. Тај процес је трајао наредних неколико десетљећа. Из потребе за организовањем духовно-вјерског зивота, саграђена је и џамија као објекат друштвено-културне и духовне садржајности становништва које је практицирало ислам као религију. Иако не постоји писани траг о тачном времену изградње џамије у Осату, може се са сигурношћу тврдити да је џамија први пут изграђена најкасније у 16. стољећу, када је процес прихватања ислама већ био увелико заокружен. На овакав закључак упућује и вријеме изградње џамија у самом градском дијелу Сребренице, за које постоје писани трагови и спомени.

Од тада па све до данашњих дана, џамија у Осату је била центар духовног живота и окупљања муслиманског Бошњачког становништва са простора Осата. Будући да су стољећа након изградње џамије била веома бурна, обиљежена честим ратовима и бунама, џамија је током свог постојања више пута рушена и паљена, да би након тога сваки пут била поново обновљена од стране самих мјештана. У посљедњем рату(1992.-1995. године) у потпуности је срушена минирањем у прољеће 1993. године од стране војске и полиције РС-а. Поново је обновљена донацијом кувајтског народа и прилозима џематлија са овог простора, након процеса повратка прогнаног Бошњачког становништва на подручје Осата. Свечано је отворена 10. јула 2008. године.

Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina
Национални парк Дрина - Nacionalni park Drina

Истражите НП “Дрина”