Saopštenje za medije povodom obilježavanja
Dana zaštite Dinarida – 7 oktobar

Zelena Agenda važan mehanizam za zaštićena područja Dinarida

Danas (7. oktobar) se, po četvrti put od ustanovljavanja, obilježava Dan zaštite Dinarida. Obilježavanjem Dana zaštite Dinarida, ukazuje se na važnost prirodnog i kulturnog naslijeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno – istorijskih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Evropi.

U tom cilju ove godine želimo da ukažemo na važnost implementacije Evropskog zelenog dogovora, odnosno Zelene agende za Zapadni Balkan za budućnost zaštićenih područja Dinarskog luka.

“Jedan od ključnih prioriteta Zelene agende za Zapadni Balkan jeste zaustavljanje gubitaka biodiverziteta i integrisanje ciljeva Strategije EU o biodiverzitetu za 30% zaštićenih područja i 10% strogo zaštićenih područja do 2030 godine. U tom smislu ohrabruje činjenica da je u svim zemljama Dinarskog luka povećana aktivnost na uspostavljanju zaštićenih područja, sa naročito značajnim povećanjem broja novih zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.” – izjavio je gdin Zoran Mrdak, predsjednik Parkova Dinarida.

Međutim, dinamiku uspostavljanja novih zaštićenih područja uglavnom ne prati i uspostavljanje adekvatnih upravljačkih struktura, donošenje potrebnih planskih dokumenata, kao i finansijska održivost.

Zelena agenda, kao i uz nju vezani mehanizmi finansiranja pružaju velike mogućnosti za dizanje profila zaštićenih područja i za postizanje njihovog efikasnijeg upravljanja. Upravo kroz ovaj proces očekuje se snažnije zalaganje u cilju kreiranja sistemskih rješenja za finansiranje zaštićenih područja.

„Ovo je značajno sa jedne strane da obezbijedi efikasnost obavljanja osnovnih funkcija novih zaštićenih područja, a sa druge strane relaksiranje velikog broja postojećih zaštićenih područja od potrebe obezbjeđivanja finansijske održivosti kroz masovni turizam i privredno iskorištavanje šuma, a sve u cilju povratka njihovoj primarnoj funkciji – zaštiti prirode“ – rekao je gdin Amarildo Mulić, predsjednik Upravnog odbora Parkova Dinaraida i direktor Nacionalnog parka Una u BIH.

Zelena agenda za Zapadni Balkan prepoznaje da važna područja biodiverziteta često imaju prekogranični značaj i da je neophodan pristup koji počiva na koordinaciji prekograničnih područja i regiona. Regionalna saradnja između nadležnih organa u postupku proglašenja i upravljanja zaštićenim područjima ključni je faktor za ostvarivanje bolje sinergije i kvalitetnog upravljanja mrežama zaštićenih područja i ekološkim mrežama.

Stoga želimo da skrenemo pažnju da zaštićena područja Dinarskog luka, koja trenutno čine više od 10 % teritorije ovog regiona, u zajedničkoj aktivnosti državnih institucija, civilnog društva, biznis sektora i lokalnih zajednica mogu ostvariti važne doprinose za Evropski zeleni dogovor kao nove strategije Evropske unije u cilju moderne, klimatski neutralne i konkurentne ekonomije, koja efikasno koristi resurse.

U tom smislu i Parkovi Dinarida kao regionalna organizacija pozivaju na unapređenje saradnje i uspostavljanje regionalnih mehanizama za koordinaciju zajedničkih aktivnosti koji će doprinijeti efikasnoj implementaciji Zelene agende u cilju unapređenja zaštićenih područja.

………………………………………..………………………………………………………………………….…
7 oktobar Dan zaštite Dinarida, ustanovljen je 29 maja 2019 godini na Generalnoj Skupštini Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida u Parku prirode Blidinje (Bosna i Hercegovina).

Dinaridi (Dinarski luk) predstavljaju jedan od najvećih planinskih lanaca u Evropi, koji povezuje osam država jugoistočne Evrope: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

KO SMO MI?

Mrežu Parkova Dinarida trenutno čine 110 zašticenih područja iz 8 zemalja, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Članovi Parkova Dinarida su takođe I fizička lica, ljubitelji prirode i prijatelji mreže od njenog osnivanja. Asocijacija “Parkovi Dinarida – mreža zašticenih područja Dinarida” osnovana je krajem 2014. godine sa sjedištem u Podgorici na osnovu sporazuma 8 zemalja Dinarskog luka - Big Win II.