Džamija u Osatu

Srednjovjekovna bosanska država je pala pod Osmansku vlast 1463. godine, a Srebrenica i njena okolina je osvojena godinu ranije, 1462. godine. Do dolaska Osmanlija, na području Osata(koji je u srednjem vijeku imao status „župe“) živio je veliki broj Bogumila- pripadnika i sljedbenika učenja heretičke Crkve bosanske. O tome svjedoče veliki broj nekropola stećaka na području Osata, kao i značajan broj pisanih historijskih tragova i dokumenata. Područje Osata uspostavom Osmanske vlasti dobija status „nahije“ Osat, kao upravno-teritorijalne jedinice.

Dolaskom Osmanlija stanovništvo se susreće sa jednom sasvim novom kulturom i religijom. Opštepoznata historijska činjenica je da su pripadnici i sljedbenici Crkve bosanske ubrzo nakon uspostave Osmanske vlasti započeli proces prihvatanja islama- religije koju su Osmanlije donijele svojim dolaskom. Taj proces je trajao narednih nekoliko desetljeća. Iz potrebe za organizovanjem duhovno-vjerskog zivota, sagrađena je i džamija kao objekat društveno-kulturne i duhovne sadržajnosti stanovništva koje je prakticiralo islam kao religiju. Iako ne postoji pisani trag o tačnom vremenu izgradnje džamije u Osatu, može se sa sigurnošću tvrditi da je džamija prvi put izgrađena najkasnije u 16. stoljeću, kada je proces prihvatanja islama već bio uveliko zaokružen. Na ovakav zaključak upućuje i vrijeme izgradnje džamija u samom gradskom dijelu Srebrenice, za koje postoje pisani tragovi i spomeni.

Od tada pa sve do današnjih dana, džamija u Osatu je bila centar duhovnog života i okupljanja muslimanskog Bošnjačkog stanovništva sa prostora Osata. Budući da su stoljeća nakon izgradnje džamije bila veoma burna, obilježena čestim ratovima i bunama, džamija je tokom svog postojanja više puta rušena i paljena, da bi nakon toga svaki put bila ponovo obnovljena od strane samih mještana. U posljednjem ratu(1992.-1995. godine) u potpunosti je srušena miniranjem u proljeće 1993. godine od strane vojske i policije RS-a. Ponovo je obnovljena donacijom kuvajtskog naroda i prilozima džematlija sa ovog prostora, nakon procesa povratka prognanog Bošnjačkog stanovništva na područje Osata. Svečano je otvorena 10. jula 2008. godine.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina
Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”