ТЕДНЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА

– УСЛУГЕ-

Набавка услуга –шумарске услуге – сјеча, израда и извоз шумских дрвних сортимената, случајних ужитака у санитарној сјечи, одјел 49 ГЈ „Лука-Клотијевац“

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03-614-102/22

ИСПРАВКА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ: 23399-7-2-2-8-3/22

ПРЕУЗМИТЕ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ