Jezero Perućac

Prelijepo jezero Perućac

Perućačko jezero je vještačko jezero na području opštine Bajina Bašta i Srebrenica.

Jezero je nastalo pregrađivanjem toka reke Drine, za potrebe hidroelektrane „Bajina Bašta“. Perućačko je akumulaciono jezero koje se vodom napaja iz rijeke Drine. Perućačko jezero je površine oko 12,4 km², zapremine 340.000.000 m³ vode, a duboko je do 60 metara. Dužina jezera iznosi oko 54 km, najmanja širina od 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Perućačko jezero se nalazi na 290 metara nadmorske visine. Najveći deo jezera se nalazi u kanjonu rijeke Drine koji počinje 7 km od brane hidroelektrane „Bajina Bašta“. Najduži, odnosno kanjonski deo jezera okružuje izrazito strma obala oivičena strmim kamenim liticama i kamenim blokovima koji vertikalno poniru u vodu. Zbog strmine obale, dubina jezera na samo par metara od same obale dostiže prosječnu dubinu od 3 do 8 metara. Sredina jezera predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije.

Jezero se nalazi u prirodnom zavoju kanjona rijeke Drine između Bajine Bašte i Višegrada, i obavija planinu Taru na kojoj se nalazi Nacionalni park Tara dok se sa druge strane nalazi Nacionalni park Drina. Jezero je pogodno za ribolov i kupanje.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”