Kućica u Crnom potoku

Kanjon rijeke Drine na pojedinim mjestima ima odlike kanjona sa strmim, vertikalnim stranama. Najmarkantiji dio je na ušću Crnog potoka u rijeku, gdje maksimalna dubina kanjona iznosi 976 metara. Veoma značajna je i klisursko-kanjonska dolina Crnog potoka, čije se izvorište nalazi na preko 1100 metara nadmorske visine i nakon samo 6 kilometara toka do ušća u Drinu savlađuje pad od preko 800 metara.

Kućica koja se  nalazi u Crnom potoku se koristi i za smještaj, tako da je možete iznajmiti kako biste boravili u ovom predivnom okruženju.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”