Lovište “Sušica”

Veoma veliki značaj razvoju lovnog turizma daje lovište Sušica koje se nalazi u okviru NP ,,Drina“. Lovište Sušica je jedno od najatraktivnijih lovišta, ne samo na području opštine Srebrenice već i šire. Nadmorska visina je od 291m do 1525m. Neizmjerne prirodne ljepote ovog područja će očarati svakog posjetioca, ne samo lovca, a brojni vidikovci, pogleda prema krivudavom kanjonu rijeke Drine upotpuniće svačiji doživljaj.

Lovište ima izgrađenu lovnoturističku infrastrukturu koja uključuje staze za šetanje, čeke za osmatranje životinja i lov divljači, hranilišta i sl. U kanjonu nadomak jezera Perućac se nalazi i lovačka kuča sa ležajevima, osposobljena za boravak gostiju. Stanovnici lovišta su medvjedi, vukovi, divokoze, srne, divlje svinje, kao i sitna divljač poput zeca i kune.

Fond divljači se konstantno štiti i održava u lovištu i postoje godišnji planovi kojima se određuje dozvoljeni broj životinja za lov. Na prostoru lovišta nalaze se brojne hranilice za divljač, a naročito medvede.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”