У склопу редовних послова радници НП „Дрина“ су отпочели активности на обиљежавању граница рибарског подручја (на основу Члана 16. Став 2. Закона о рибарству и Члана 82. Став 2. Закона о републичкој управи).

Табле са називом рибарског подручја, адресу и контакт телефонима постављене су од бране ХЕ Бајина Башта до Клотијевца.

Активности ће се наставити и биће обиљежено читаво подручје до иза Великог точила и границе са СО Рогатица.