U sklopu redovnih poslova radnici NP „Drina“ su otpočeli aktivnosti na obilježavanju granica ribarskog područja (na osnovu Člana 16. Stav 2. Zakona o ribarstvu i Člana 82. Stav 2. Zakona o republičkoj upravi).

Table sa nazivom ribarskog područja, adresu i kontakt telefonima postavljene su od brane HE Bajina Bašta do Klotijevca.

Aktivnosti će se nastaviti i biće obilježeno čitavo područje do iza Velikog točila i granice sa SO Rogatica.