Detalji projekta:

Godina: 2021

Naručilac: NP “Drina”

Projektant:  Ekološko promotivno udruženje “Eko zona – Šipovo”

Pilot studija o mogućnostima za upotrebu i korišćenje prirodnih dobara u i uz Nacionalni park “Drina” Srebrenica sa osvrtom na potencijale održivog iskorištavanja nedrvnih šumskih proizvoda, turizma, rekreacije….

PREUZMITE PROJEKAT
PREUZMITE LIFLET (strana 1)
PREUZMITE LIFLET (strana 2)