Дана 18.02.2020. године у просторијама ЈУНП „Дрина“ у Скеланима одржан је радни састанак везан за припрему и израду Плана управљања НП „Дрина“ Сребреница.

Са руководством Парка, састанку је присуствовао проф.др. Милан Медаревић професор Шумарског факултета у Београду и дпл.инг. Драган Ковачевић из Завода за заштиту културно историјског налеђа из Бања Луке.

Постугнит је договор да проф.др. Медаревић са својим тимом сарадника изради пројектни задатак и у току године уз сарадњу и помоћ на терену радника НП „Дрина“ изради План управљања ЈУНП „Дрина“ на пет година и као такав упути Влади Републике Српске до краја године.