Dana 18.02.2020. godine u prostorijama JUNP „Drina“ u Skelanima održan je radni sastanak vezan za pripremu i izradu Plana upravljanja NP „Drina“ Srebrenica.

Sa rukovodstvom Parka, sastanku je prisustvovao prof.dr. Milan Medarević profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu i dpl.ing. Dragan Kovačević iz Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog naleđa iz Banja Luke.

Postugnit je dogovor da prof.dr. Medarević sa svojim timom saradnika izradi projektni zadatak i u toku godine uz saradnju i pomoć na terenu radnika NP „Drina“ izradi Plan upravljanja JUNP „Drina“ na pet godina i kao takav uputi Vladi Republike Srpske do kraja godine.