Ribolov u NP “Drina”

Ribolov na jezeru Perućac i rijeci Drini

Perućac je vještačko jezero koje se jednim dijelom nalazi na području Republike Srpske, a drugim na području Srbije. Nastalo je pregrađivanjem rijeke Drine branom, za potrebe hidroelektrane. Na osnovu svog položaja ono pripada nizinskom tipu. Na teritoriji Nacionalnog parka ,,Drina“ nalazi se u dužini od 30 km, a inače je njegova ukupna dužina 52km.

Temperaturni uslovi, naročito u proljećnim mjesecima su povoljni za mrijest i život riba u jezeru. Riblji fond koji se danas sreće u akumulacionom jezeru Perućac uglavnom je nastao na bazi ribljih vrsta koje su prethodno naseljavale tok Drine. Takođe u jezeru postoje vrste koje su nastale naknadnim poribljavanjem. Prema količini kiseonika kao i raznovrsnosti hrane, različite ribe naseljavaju različite dijelove jezera i rijeke.

Ribolov je jako popularan kako na jezeru tako i na rijeci Drini. Mladica, lipljen, mrena i potočna pastrmka u Drini dosežu maksimalne veličine, zbog čistine ove rijeke te su među omiljenim vrstama za ribolovce. Osim popularnosti ribolova ovih ribljih vrsta, love se i škobalj, klen, plotica, som, šaran…

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”