Rijeka Drina je većim djelom svoga toka prirodna granica Srbije i Bosne i njen najimpresivniji dio je kanjon od Perućca ka Višegradu koji se nalazi između Nacionanog parka Tara sa srpske strane i Nacionanog parka Drina sa bosanske. Kanjonom koji ne razdvaja, već spaja ova dva parka, krstarila je i ekipa televizije iz Užica.