Nacionalni park “Drina” uzeo je aktivno učešće u konferenciji projekta “SAVE” održanog dana 26.02.2020. godine u prostorijama JP “Šume Republike Srpske” u Sokocu.

Potvrđeno je od strane Instituta za molekularnu genetiku i genetička istraživanja i Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Banja Luci da će Nacionalni park “Drina” biti uključen u ovaj projekat koji traje tri godine, obzirom da na području našeg parka postoje jedna od najznačajnijih staništa Pančićeve omorike.