Životinjski svijet

Fauna u Nacionalnom parku “Drina”

Fauna nacionalnog parka Drina predstavlja sve životinjske vrste čija se staništa nalaze na ovom području. Najznačajniji predstavnik je Pančićev skakavac. Riblji fond čine: jezerska pastrmka, klen, škobalj, plotica, riječna mrena, linjak, šaran, som, grgeč, sunčanica i uklija. Što se tiče vodozemaca i gmizavaca među najznačajnijim vrstama su: šumska kornjača, šareni daždevnjak, poskok, mrmoljci, gatalinka, grčka žaba, šumska kornjača, obični i stepski smuk. Postoji dosta ptičijih vrsta koje žive na nacionalnom parku i skoro svaka je zaštićena vrsta. Neke od njih su: krstokljun, zimovka, kratkokljuni puzić, planinska sjenica, kobac, osičar, mišar golub grivaš, siva vrana, svraka, suri orao i mnoge druge. Među najnačajnijim sisarima, koji su pod zaštitom su: mrki medvjed, divokoza, ris, vuk, srna, divlja svinja i jazavac.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Pančićev skakavac

Pančićev skakavac ( lat. Picea omorika) je ugrožena vrsta brahipternog skakavca, kojeg je 1882 godine pronašao dr Josif Pančić. Utvrđeno je da je ukupna površina današnjeg staništa ove ugrožene vrste oko 10 kilometara kvadratnih. Skakav živi u crnoborovim šumama, a larve ovog skakavca prezimljuju samo u panju crnog bora. Uništavanje ove šume, uništava se i stanište ovog skakavca.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Suri orao

Suri orao ( lat. Aquila chrysaetos) je vrsta orla koji velik 1m i dostiže raspon krila do 2 metra. Ima snažno tijelo prekriveno tamno-smeđim perjem. Poznat po veoma dobrom vidu i dugačkim kandžama kojima ubija svoje žrtve. Hrani se mnogim šumama i živi na planinama i u šumama.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Mrki medvjed

Mrki medvjed ( lat. Ursus arctos) je jedan od najvećih vrsta medvjeda. Ima zdepasto tijelo sa krznom i kratkim repom, šiljatu njušku, zaobljene ušim snažne vilice i veoma oštre zube. Većina mrkih medveda ima izraženu grbu na leđima. Jede životinje, a i biljke. Zimu prespava u skrovištu. Boja krzna može biti smeđa, sivkasta pa čak i crna. Zavisi od područja u kojem živi.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Divokoza

Divokoza ( lat. Rupicapra rupicapra) je sisar i papkar koji je karakterističan za ovo područje. Živi u planinskim regijama, hrani se planinskim travama, pupoljcima, korijenjem, šumskim voćem. Živi do 20 godina i broj godina divokoze se može vidjeti na osnovu broja godova na rogovima. Što su duži rogovi, životinja je starija. Ima krzno koje je zimi deblje nego ljeti. Mužjaci su zantno krupniji od ženki.

Nacionalni park Drina - Nacionalni park Drina

Istražite NP “Drina”