Po prvi put populacije izuzetno retke i ugrožene vrste Cardamine serbica Pančić (Brassicaceae) ili srpske režuhe zabeležene su na području Nacionalnog parka “Drina” zahvaljujući terenskim istraživanjima u saradnji sa Nacionalnim parkom Tara i predstvanicima Biološkog fakulteta iz Beograda.

Vrstu Cardamine serbica Pančić (Brassicaceae) ili srpsku režuhu opisao je Josif Pančić 1884. godine u svom delu Dodatak „Flori Kneževine Srbije. Pančić je opisao ovu biljku sa planine Tare, između sela Perućca i klisure reke Dervente. Prema Flora Europea (Jones & Akeroyd 1993), Atlas Florae Europeae ((Jalas & Suominen 1994))i Flora Srbije (Jovanović-Dunjić 1972) ova vrsta je do skora smatrana sinonimom vrste C. maritima Portenschl.

Sve do 2008. godine srpska režuha nije bila priznata kao zaseban takson kada se potvrđuje da se zapravo radi o poseboj vrsti režuhe (Kučera et al., 2008).

Pretpostavlja se da je srpska režuha reliktna vrsta koja je na ovom području živjela još prije Ledenog doba.

Do sada jedina zabeležena staništa režuhe na svetu su u Srbiji Tara , Crnoj Gori nekoliko lokaliteta na Magliću i Durmitoru i od skoro je vrsta zabeležena i na području Bosne i Hercegovine u kanjonu reke Sutjeske (Stupar, Milanović i Brujić, 2021).

Opis vrste (Pančić, 1884; Jovanović-Dunjić, 1972; Kučera et al., 2010; Sl. 1): Koren tanak, obilno i fino razgranat. Stablo sa lisnim drškama na jednoj strani dlakavo; bočnih stabljika 5(–7), retko 1. Listovi dvostruko perasto deljeni, sa režnjevima 2-3 režnjevitim. Prizemni listovi skupljeni u rozetu. Cvetovi na vrhu stabla i grana grupisani u rastresite grozdaste cvasti; čašični listići (1,4–)1,9–2,9(– 3,1) mm dugi; krunični listići bele boje, objajasto klinasti, (2,3–)2,7–8,7(–9,3) mm dugi; filamenti (1,2–)1,3–2,6(–3,1) mm dugi; tučak kratak. Plodovi ljuske, lancetasto linearne, sužene u stubić kraći od ljuskine širine. Peteljka ploda pljosnata, pri osnovi proširena. Jednogodišnja biljka.