Detalji projekta:

Godina: 2021

Naručilac: NP “Drina”

Projektant:  Udruženje “Sedra” Banja Luka

Identifikacija i procjena kulturno-istorijskih i prirodnih vrijednosti rezervata biosfere Drina u okviru Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu.

PREUZMITE PROJEKAT
PREUZMITE LETAK
PREUZMITE MAPU – ARHEOLOŠKI LOKALITETI
PREUZMITE MAPU – GRADITELJSKO NASLJEĐE
PREUZMITE MAPU – KULTURNA DOBRA
PREUZMITE MAPU – PLANINARSKE STAZE